הטיפ היומי #140 – אדם צריך לצייר לעצמו את גדולת ה' יתברך