הטיפ היומי #129 – אל תירא עבדי יעקב, כי הנני מושיעך מרחוק