סעודת פסח המרכזית יח' ניסן התשע"ט 23-04-2019, האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א