הטיפ היומי #125, הגשמים יורדים בחורף. גשם הוא שפע אלוקי שיורד ע"מ להרוות את נפש האדם