?הטיפ היומי #121,חכמים אומרים שאנו צריכים להיות מהנעלבים ואינם עולבים