הטיפ היומי #119, האם אנחנו צריכים לקיים תורה ומצוות בשמחה או להשתדל לא לשמוח ולא להנות