?הטיפ היומי #118, הגמרא אומרת "יאה עניותא ליהודאי", העניות מתאימה ליהודים… למה