הטיפ היומי #117, התורה אומרת "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ", איזה מין ברכה זאת?