הטיפ היומי #111, בעל הסולם אמר, שכשאדם אומר תודה לה' הוא ממשיך את האור העליון למטה