הטיפ היומי #110, חכמים חייבו את האדם לומר כל מה שטרח בעל בעל הבית לא טרח אלא בשבילי…