הטיפ היומי #108, לפעמים כבד לאדם על הלב, החיים נראים כבדים ושחורים…