הקב"ה לא סופר את הצדיקים – אגרות קודש 06 – הרב גוטליב