מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 53 תשמ"ח מאמר ט"ז חלק י"ד – הרב גוטליב