מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 52 תשמ"ח מאמר ט"ז חלק י"ג – הרב גוטליב