הבדידות – הרבה מאוד נשים וגברים בודדים – הרב גוטליב – The Loneliness