מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 51 – מאמרים תשמח מאמר ט"ז חלק י"ב – הרב גוטליב