הטיפ היומי #104, למה הקב"ה רוצה שנתפלל אליו? הרי הוא לא מלך בשר ודם שזקוק שיתחנפו אליו…