הטיפ היומי #103, אנו מקדשים את הלבנה בתחילת החודש, הלבנה מרמזת על האמונה…