הטיפ היומי #93, יש אנשים שאומרים שהם מוגבלים אני לא חכם, אין לי כשרון, אני אדם נמוך…