הטיפ היומי #91, בשבת אנחנו אומרים בזמירות "יזכו לרב טוב כל המתענגים בה"