הטיפ היומי #90, למה הקב"ה הכביד את לב פרעה יותר ויותר, מה הקב"ה רוצה מהפרעה הזה?