הטיפ היומי #89, אפילו אדם נמצא במצב הכי שפל, הכי גרוע, הכי עצוב צריך לדעת שאין עוד מלבדו…