הטיפ היומי #87, אומרים חז"ל, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו גורם ששורה השכינה בישראל