הטיפ היומי #82, אנחנו צריכים לזכור שבתורה ובמצוות יש תענוג אין קץ