הטיפ היומי 77, אומרת הגמרא, "כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל לא נבחן לתלמיד חכם"…