הטיפ היומי 76, אנו צריכים להאמין שה' יתברך שומע את התפילות שלנו