הטיפ היומי 69, רבי נחמן אומר, אם הגיע זמן קשה רק לשמוח יש…