טו בשבט – מהם הפירות אליהם אנו צריכים לזכות ? – הרב גוטליב