תע"ס חלק ז' – 53 – הסתכלות פנימית אות ל"ב – הרב גוטליב