מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 48 – מאמרים תשמח מאמר ט"ז חלק ט – הרב גוטליב