שירת הצדיקים חשובה משירת מלאכי השרת – זוהר חדש בראשית – 152 – אות תשנ"ח – הרב גוטליב