ימין שמאל ואמצע – ג' קווים לעבודה הפנימית – הרב גוטליב