שלוש משמרות בלילה – זוהר חדש בראשית – 151 – אות תשנ"ב – הרב גוטליב