מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 45 – מאמרים תשמח מאמר ט"ז חלק ו – הרב גוטליב