מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 44 – מאמרים תשמח מאמר ט"ז חלק ה – הרב גוטליב