נר ה' נשמת אדם – שיעור בספר התניא – פרק י'ט – 23 – הרב גוטליב