הקב"ה גאה על כל גאים ואיום על כל אמים – אגרות קודש 04 – אגרת ד' – הרב גוטליב