מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו – מאמרי הלב 42 – מאמרים תשמח מאמר ט"ז חלק ג – הרב גוטליב