מדוע נבחר לישראל מנהיג ערל שפתיים – פגום בדיבורו – פרשת וארא – הרב גוטליב