הטיפ היומי 67, כככל שהאדם נותן יותר תודה על מה שקיבל בעבר – הקב"ה מאיר לו בעתיד הארות גדולות יותר