הטיפ היומי 61, אנחנו נמצאים בתוך הסתרה לא מרגישים את חשיבות הקדושה/הבורא/החבר/בן הזוג…