הטיפ היומי 59, אדם צריך לעשות לבושים לנשמה שלו ע"י קיום המצוות