הטיפ היומי 57, בעל הסולם פעל שאפילו אדם פשוט יוכל להדבק בהשם יתברך