הטיפ היומי 55, אדם מרגיש שהקב"ה דוחה אותו במקום להכניס אותו לתוך הקדושה