הטיפ היומי 54, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו גורמים שמחה והנאה לבורא