הטיפ היומי 52, שיש לאדם ייסורים בחיים, צריך לדעת שזה תיקון הנשמה