הטיפ היומי 50, העונשים שהקב"ה נותן לאדם באים מתוך אהבה