הטיפ היומי 48, אדם צריך להאמין שהבורא הוא טוב ומטיב, זהו הקשר הבסיסי שלנו עם הקב"ה