הטיפ היומי 47, בזמן שאדם דבוק בצדיק אמיתי, אז יכול ללכת באמונה