הטיפ היומי – 42, אדם בא לפני המלך והמלך שואל אותו – מה בקשתך?